Keratin complex Roxy bảo vệ tóc hư tổn trước khi uốn duỗi nhuộm 280ml

240,000 195,000

Keratin complex Roxy bảo vệ tóc hư tổn trước khi uốn duỗi nhuộm 280ml