Gội xả obsidian damage tái tạo tóc hư tổn 1000ml

700,000

Gội xả obsidian damage tái tạo tóc hư tổn 1000ml