Dành Cho Tóc Hư Tổn

-34% Gội xã Tigi số 3 bed head màu đỏ 750ml
-30% Tinh dầu dưỡng tóc chi infusion 59ml