Danh Cho Tóc Duỗi

-18% Dầu xã tóc nhuộm minu davines 250ml
-25% Dầu xã tóc nhuộm minu davines 1000ml
-25% Mặt nạ ủ tóc nhuộm minu davines 250ml