CHI - Mỹ

-30% Tinh dầu dưỡng tóc chi infusion 59ml
-23% Dầu gội CHI INFRA dưỡng ẩm 946ML
-30% Gội xã CHI volume tăng phồng tóc 355ml
-25% Tinh dầu dưỡng tóc CHI Farouk Royal 177ml